Pružamo usluge na cijelom području Republike Hrvatske!            Kontaktirajte nas: 099 309 3909

Postupak u slučaju smrti

Kada dođe do smrtnog slučaja u kući ili stanu, prijava smrti vrši se na telefonski broj policijske uprave 192,ili nadležne policijske postaje. Od pozivatelja se traže slijedeći podaci:

ime i prezime preminule osobe

datum i godina rođenja

adresa smrti

vrijeme smrti

ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt

broj telefona za kontakt

Do dolaska mrtvozornika potrebno je pripremiti liječničku dokumentaciju ako je pokojnik bolovao,kao i sve matične podatke umrle osobe. Nakon što mrtvozornik pregleda pokojnika,izdat će“ dozvolu za ukop“ te se tada tijelo može prevesti na željeno mjesto ukopa.

Nakon gore navedenog obavijestite pogrebno poduzeće koje će preuzet pokojnika i organizirati kompletnu organizaciju pogreba.

Smrtni slučaj u bolnici

Ako smrt nastupi u bolnici ili nekoj drugoj ustanovi na području Republike Hrvatske, obitelj se javlja na odjel gdje je osoba ležala ili bila zaprimljena. Nakon razgovora sa dežurnim liječnikom ili šefom odjela, te dobivanjem dokumentacije koja je u protokolu zdravstvene ustanove, potrebno se javiti na odjel patologije ili mrtvačnicu radi predaje odjeće u koju će se umrla osoba obući.

Smrtni slučaj u inozemstvu

Sprovodnica

Kod smrtnog slučaja u inozemstvu, osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje gdje se ono nalazi u Republiku Hrvatsku, podnosi zahtjev diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH.
Pored obrasca kojeg rodbina preminulog ili ovlašteno pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u konzularnom uredu, zahtjevu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

• izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu (prema pravilima Bečke konvencije)

• liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti

• dokaz o državljanstvu preminule osobe

• putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (ukoliko je hrvatski državljanin posjedovao putovnicu)

• odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi

• podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci: ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova.

Ako je pokojnik strani državljanin za kojeg se traži ukop u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti pisani dokument groblja ili župnog ureda u kojem je naznačeno mjesto pokopa.

Prava branitelja domovinskog rata

Pod troškove prijevoza i pokopa umrlog HRVI iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata podrazumijeva se:

- pogrebna oprema ili oprema za kremiranje (u vrijednosti do 1.500,00 kuna uključujući PDV)

- troškovi prijevoza pokojnika do mjesta pokopa u visini od 50% od ukupnog troška prijevoza uključujući PDV

- zastava Republike Hrvatske

- troškovi kremiranja (u vrijednosti do 2.000,00 kuna uključujući PDV)

- troškovi pokopa (u vrijednosti do 1.000,00 kuna uključujući PDV)

- vijenac od sviježeg cvijeća s Grbom Republike Hrvatske (u vrijednosti 600,00 kuna uključujući PDV)

- glazba kod odavanja vojne počasti (u vrijednosti do 400,00 kuna uključujući PDV)

- jedno ukopno mjesto na raspoloživom grobnom polju (u vrijednosti do 2.000,00 kuna uključujući PDV), ukoliko ga obitelj umrlog HRVI iz Domovinskog rata nema u mjestu prebivališta ili mjestu pokopa ili ga jedinica područne (regionalne) samouprave ne ustupa bez naknade.

VJEČNI CVIJET d.o.o.
Adresa: Puljane, Kod škole 12, (Općina Promina), Hrvatska
 
Skladišno izložbeni prostor:
Oklaj, Put Osmanovca 10
Mob: 099 309 3909
E-mail: vjecnicvijet@gmail.com