VJEČNI CVIJET

Ostale svečanosti

Pored svadbenih svečanosti u mogućnosti smo dekorirati razne svečanosti i događanja kao što su:

  • crkve
  • domjenci
  • krštenja
  • konferencije


Uslugu smo u mogućnosti pružiti na području grada Knina i općine Promina.